Mark Skriver Nielsen er tillidsrepræsentant for de pædagogiske ansatte i Stjernehusene. 


TR kan træffes på mobil nr. 2246 5893

Mail: masn-fb@aalborg.dk

 

TR suppleant: René Andreasen

 Stjernehusene er tilknyttet opgavefælleskabet børn og unge med varig nedsat funktionsevne og er et tilbud til mobile børn/unge med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsniveau med uhensigtsmæssig- og evt. udadreagerende adfærd, evt. med tidlig følelsesmæssig skade, samt børn/unge med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD, Tourettes, Asperger osv.

Stjernehusene består af fire afdelinger:

1. Døgntilbud Limfjorden, Langelandsvej 3, 9280 Storvorde
2. Aflastning Bodil Hjortsvej, Bodil Hjortsvej 7, 1. sal, 9310 Vodskov.
3. Klubtilbud Limfjorden


SE: Beskrivelse af Stjernehusene døgntilbud

SE: Beskrivelse af Stjernehusene Aflastningstilbud

SE: Tilbudsportalen om Stjernehusene


Lokale aftaler gældende for de pædagogiske ansatte i opgavefælleskabet:

Aftaler om honorering af VISO opgaver 

 
 

Lokalaftale jf. OK 64.01 om vagttillæg for ikke planlagte vagter uden varsel ved Stjernehusene d. 1. februar 2017 til 31. januar 2019

Funktionstillæg på 450 kr. pr. ikke planlagt vagt (Stjernevagt). Der dispensers for § 7 og § 11 i arbejdstidsaftalen. Stjernevagter honoreres som merarbejde (ikke overarbejde).

Lokalaftale vedr. fleksibel arbejdstid ved Stjernehusene pr. 1. april 2016

Aftalen omfatter årsnorm, nedsat hviletid til 8 timer og en daglige arbejdstid op til 16 timer