Lone Petri er TR for de socialpædagogiske ansatte i opgavefællesskabet udrednings- og opvækstspecialet for børn og unge.

TR kan træffes på tlf. 99313945 eller mail LONP-fb@aalborg.dk


TR suppleant: Lea Glargard   
               


Opgavefællesskabet er tilbud om udredning og opvækst for børn og unge i alderen 3 - 18 år jf. 
 
Børneinstitutionen Vesterlund - tilbuddets kerneopgave er akutte anbringelser samt udredning til børn i alderen 3 - 13 år. 

Opvækstinstitutionen Vokseværket - yder længerevarende døgnophold for børn i alderen 3 - 23 år med sociale, psykiske, adfærdsmæssige problemer eller familiemæssige forhold der gør det nødvendig med et længerevarende ophold i familie lignede rammer med en særlig tilrettelagt pædagogik. Vokseværket fungere også som efterværn og netværk for de børn og unge som er opvokset på institutionen

TR Nyhedsinformationer

Kære alle kollegaer

Jeg håber, at I alle trives.

I denne mail er vedhæftet nogle spændende - og hyggelige arrangementer, som SL afholder.

Bl.a. er der gratis medlemsarrangement med Anders Seneca fra Dogmekompagniet, som vil tale om "Fra frustration til motivation - med fokus på faglighed og kerneopgave"

Det finder sted Torsdag den 18. maj 2017 kl. 16 – 18.00 på Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

Der vil blive serveret en let forplejning.

Tilmelding er senest den 1. maj til nordjylland@sl.dk., arrangementet er for alle medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og tilmelding sker efter først til mølle princippet.

 

Der er også sommerudflugt for medlemmer af SL og deres familier til Mariager lørdag d. 26.8. 2017.

Der vil være fælles bustransport, morgenmad undervejs, sejlads med hjuldamperen Svanen, besøg i Mariager by, frokost, besøg på Sødisbakke Museum mm. Turen er en heldagstur og koster 150 kr. for medlemmer, 200 for ikke medlemmer og 75 kr for børn.

Tilmelding er senest den 14. august 2017, med oplysning om antal deltagere, navn og cpr.nr. til Socialpædagogerne Nordjylland, Skansevej 90B, 9400 Nørresundby, tlf. 72 48 61 00 eller e- mail: nordjylland@sl.dk.

 

Kalenderen fortæller os, at det snart er 1. maj og dermed Arbejdernes Internationale kampdag. Dette kan fejres sammen med SL ved det årlige 1.maj arrangement.

Så kom til en hyggelig formiddag i DIN fagforening og vær med til at markere dagen hos Socialpædagogerne Nordjylland på kredskontoret fra kl. 10.00 til kl. 12.00, hvor der vil være morgenmad, tale og musik.

Der er ingen tilmelding - bare mød op!

Arrangementet slutter kl. 12, og der er afgang til fællesdemonstration i Aalborg.

 

Kreds Nordjylland arbejder med vores faglighed ift. at styrke den samt synliggøre den for vores omverden på mange forskellige måder. På hjemmesiden er der en overskrift som hedder: Fang Faget.

Der er nu produceret fem redskaber til synliggørelse og formidling af socialpædagogisk faglighed. Redskaberne er til fri afbenyttelse og kan findes på hjemmesiden http://www.fangfaget.dk/ Lav f.eks. din egen elevatortale! Se de flotte videoer - og vis dem til andre! Forklar fagligheden ved at lave din egen plakat eller sæt fagligt fokus på din daglige pædagogiske praksis.

 

I forbindelse med et projekt, besluttet på Kongressen 2016, som hedder "Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne", kan man nu få støtte/hjælp til at fremme trivslen på sin arbejdsplads ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde. Det er Kredskontoret som tilbyder konsulentbistand hertil. Som arbejdsplads kan man f.eks. få støtte til:

–at tilrettelægge og gennemføre processer på arbejdspladsen, der aktivt medvirker til at skabe og vedligeholde en god trivsel –at få nye perspektiver på og handlemuligheder i forhold til håndtering af generelle trivselsproblemer blandt medarbejderne eller konkrete udfordringer, f.eks. et stort sygefravær eller stor udskiftning i medarbejdergruppen –at skabe og vedligeholde gode samarbejdsformer, f.eks. mellem medarbejdere med forskellige faglige baggrunde –at holde fokus på fagligheden i hverdagen Konsulentbistanden retter sig mod arbejdspladsen og kan f.eks. gives til hele eller dele af personalegruppen, lokal-MED og/eller ledergruppen. De konkrete konsulentydelser aftales med den enkelte arbejdsplads og udformes i forhold til behovene.

Hvis der skulle være interesse og behov for et sådant tiltag sker det naturligvis efter drøftelser mellem personale - ledere og medarbejdere - inden henvendelse til kredsen.

 

Ift. Kompetencefonden vil jeg lige nævne, at der fortsat er midler til rådighed såvel ift. uddannede som ikke-uddannede. Kompetencefonden blev etableret i forbindelse med overenskomsten for flere år tilbage i samarbejde med mange andre fagforeninger. På kompetencefondens hjemmeside kan man se, hvilke uddannelser, man kan tage med støtte fra fonden. Fonden betaler typisk 80 % af uddannelsesafgiften og de sidste 20% finansieres af arbejdsstedet eller af en pulje afsat i uddannelsesmidlerne centralt i vores forvaltning,- dvs at uddannelsen for den enkelte er gratis. Man kan fx tage en diplomuddannelse eller enkeltmoduler indenfor forskellige områder.

Ansøgning skal altid ske i samarbejde med ledelse og TR. Bliv evt. inspireret på www.kompetencefonden.dk

 

Husk at i kan tilmelde jer mail og sms service på https://nordjylland.sl.dk/sms-og-mail-service/

 

SL Nordjylland er (endelig ;-)) kommet på facebook - https://www.facebook.com/SocialpaedagogerneNordjylland

 

Jeg håber, at i alle uanset om i skal på job eller har fri, får en rigtig dejlig påske.

De bedste hilsner fra Lone Petri TR.

Tidligere udsendet TR informationer

Kære alle.

Jeg vil blot lige gøre opmærksom på et par af SL´s arrangementer, som løber af stablen indenfor nærmeste fremtid, og hvor der snart er sidste tilmelding.

Det første er årets julearrangement den 10. december 2016.

Socialpædagogerne Nordjylland inviterer forældre/bedsteforældre med børn/børnebørn indtil 14 år til juletur i Aalborg Zoo.

Program:

Kl. 11.00.  Vi mødes ved indgangen til Aalborg ZOO, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.

Kl. 11.00 – 12.30. Ved hjælp af et kort over ZOO, har du mulighed for at løse en række opgaver og deltager i en ZOO konkurrence, men den primære opgave er, at du skal finde julemanden, som sidder i Julemandens grotte.

Kl. 12.30 – 13.30. Socialpædagogerne er vært ved grillpølser/øl/sodavand/juice på bålpladsen og du vil herefter have mulighed for at udforske haven eller legepladsen på egen hånd.

Kl. 13.30 – 13.50 Fælles underholdning på Zoo Safarien.

Kl. 14.00 Uddeling af juleposer ved julemanden i Safariteltet. Egenbetaling for voksne er kr. 50 og børn kr. 25. Du vil efter tilmeldingsfristen modtage besked om betaling.

Tid og sted: 10. december 2016 kl. 11.00 – 14.00 i Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.

Tilmelding: Senest den 1. december skal der ske bindende tilmelding til nordjylland@sl.dk med oplysning af navn og fødselsdato, samt antal voksne og børn samt barnets alder. Hvis nogen af jer har årskort, vil vi også gerne have en besked. Tilmeldte modtager en adgangskvittering på mail, umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Linket til arrangementet er her: https://nordjylland.sl.dk/arrangementer/

Herudover er der fyraftensmøde med psykolog Dorthe Birkmose d. 25. jaunar 2017 kl. 15.30 - 19.00 - se programmet på: https://nordjylland.sl.dk/arrangementer/

Overskriften er: Vores tolkninger af andres adfærd.

Vi havde i LMU fornøjelsen af at høre hende her i november måned, hvor hun talte om: Når gode mennesker handler ondt. Det foredrag var særdeles interessant, og hun formidlede budskaberne på en ligefrem og meget jordnær måde uden at forsimple pointerne.

Hvis dette foredrag har samme kvalitet, så er det værd at gå efter.

Jeg håber at kunne komme afsted til arrangementet og synes, det kunne være hyggeligt at møde nogen af jer kollegaer der ;-)

Jeg er blevet bedt om af Rene Zimmer - vores fællestillidsrepræsentant - at videreformidle klimamålingens resultater samlet for vores forvaltning. Dette er naturligvis den helt overordnede målings resultater, vi vil senere blive involveret i resultaterne af målingen for vores arbejdspladser i vores opgavefællesskab - http://www.tr-aalborg.dk/32219883  

Bedste hilsner fra Lone Petri. TR. 


Kære alle

Så må vi vist konstatere, at sommeren er ved at være ovre. Jeg håber, at I alle har nydt den.

Generalforsamling

Efterår betyder som vanligt også generalforsamling i SL. 

Der er generalforsamling d. 27.september, hvor jeg håber at se mange af jer ;-) Jeg synes, at programmet ser spændende ud med temaet 'Formidling af det socialpædagogiske arbejde'.

Der vil være oplæg ved livstilsekspert og kommunikationsrådgiver Christine Feldthaus, som vil tale om, hvordan vi trænger igennem med vores budskaber.

Den anden foredragsholder er professor og samfundsforsker Henning Jørgensen, som vil snakke om, hvordan vi kan håndtere udfordringerne i en tid, som er styret af New Public Manegement.

Derudover er der naturligvis de vanlige punkter, som en generalforsamling indebærer.

Det glæder jeg mig til.

Socialpædagogernes Internationale Dag

Søndag d. 2. oktober 2016 fejrer vi igen i år Socialpædagogernes Internationale Dag.

Det er dagen, hvor vi i fællesskab synliggør vores fag og den afgørende forskel, vi gør for rigtig mange mennesker hver eneste dag - året rundt. Deltag i fejringen og vind kage til din arbejdsplads!

Download skiltet på sl.dk, skriv hvorfor du er stolt af at være socialpædagog og tag et billede. Se mere her: www.sl.dk/stoltsocialpædagog Følg med i fejringen på #stoltsocialpædagog på Instagram og på Facebook. 

Jeg sendte et billede afsted sidste år, men vandt desværre ikke kage til os alle.....måske en anden skulle prøve i år ;-).

Lokale lønforhandlinger af tilbagefaldsmidler

Vi skal også have forhandlet lokale lønmidler for perioden 1.4.2015-31.12.2015.

Der er ikke i denne periode tilført lønmidler via overenskomsten, så det er således udelukkende eventuelle tilbagefaldsmidler, der skal forhandles. Tilbagefaldsmidler er fx når en medarbejder på et højere løntrin forlader arbejdspladsen, end det løntrin som en ny medarbejder indplaceres på. Differencen mellem de to personers løntrin i kroner er tilbagefaldsmidler. Det kan også være evt. vakante stillinger i perioden, som udløser, at der er uforbrugte lønmidler.

Jeg kender ikke det økonomiske råderum endnu hverken på Vesterlund eller på Vokseværket, men ved, at der regnes på det.

Hvis det skulle vise sig, at der ikke er et økonomisk råderum kan forslagene naturligvis også bringes i spil - ikke som en forhandling - men som et udgangspunkt for en lønsamtale mellem dig og din leder, såfremt du måtte ønske en sådan. Vi kan som lønmodtagere en gang årligt bede om en lønsamtale. Hvis du gerne vil høre mere om det, må du sige til, så kan jeg informere dig mere om det.

Herfra skal der lyde en opfordring til, at i udarbejder forslag til, hvem I mener skal have andel i evt. midler. I kan bringe jer selv i spil, en kollega eller en gruppe af kollegaer (pædagoger). Forslaget skal indeholde en faglig begrundelse for hvorfor, man mener, at der bør gives lokalløn for det beskrevne.

I skriver forslaget og sender det til mig senest d. 1.11.2016, hvorefter der vil være en proces omkring forhandlinger mellem mig som TR og vores ledelse. Ledelsen kan naturligvis også udarbejde forslag til anvendelsen af evt. lokale lønmidler.

Arrangementer og aktiviteter

Kreds Nordjylland indbyder til forskellige arrangementer og aktiviteter, hvilket der herunder, for det næste stykke tid, er en samlet oversigt over. På SL´s hjemmeside www.nordjylland.dk kan du læse mere om de enkelte arrangementer samt tilmelde dig.

Der er arrangementer, som kun tilbydes medlemmer i kredsen, nogle arrangementer tilbydes med ledsager og/eller børn og så er der arrangementer som "ikke medlemmer" kan købe sig adgang til.

- D. 27. september 2016 kl. 16.00

Kredsens generalforsamling.

- D. 11. oktober 2016 kl. 15.30

Byvandring - gavlmalerier.

- D. 8. november 2016 kl. 16.00 - 18.30, Hotel Højgården - OBS flere datoer

Inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed.

- D. 8. november 2016 kl. 19.00 - 21.00

Få styr på reglerne for arv og testamente.

D. 9. november 2016 kl. 16.00 - 18.30, Kredskontoret - OBS flere datoer

Inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed.

- D. 29. november 2016 kl. 16.00 - 18.30 , Thy Hallen - OBS flere datoer

Inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed

- D. 30. november 2016 kl. 16.00 - 18.30, Hotel Tannishus - OBS flere datoer

Inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed

- D. 25. januar 2017

Fyraftensmøde med psykolog Dorthe Birkmose (Program er under udarbejdelse)

Her nedenunder er lidt evaluering på nogle arrangementer, som har fundet sted...blot som en appetitvækker til nogle af de arrangementer, som er på vej ;-)

- D. 1. september 2016 - Familieplejernes dag "Theraplay"

25 familieplejere deltog i familieplejernes dag, hvor de fik et spændende oplæg om Theraplay med Psykolog Anders Holmgaard og Familiebehandler Tanja Vejsnæs fra Svendborg Kommune, som gav et blik ind i, hvorfor Theraplay er et godt redskab for familieplejere, som modtager børn med tilknytningsvanskeligheder.

- D.16. marts 2016 - Fyraftensmøde "Trivsel & Arbejdsglæde"

Foredragsholder og proceskonsulent Asbjørn Gustav Christensen fra addfocus.dk inspirerede alle deltagere med sit foredrag i at skabe en større bevidsthed om, hvad der giver værdi og energi i hverdagen, så arbejdsglæde og trivsel øges samt, hvordan vi via aktive tilvalg og fokus kan bruge vores egne og hinandens ressourcer bedst til at skabe trivsel og arbejdsglæde. Foredraget gav flere redskaber og inspiration til, hvad man selv kan gøre for at øge sin arbejdsglæde og trivsel.

- D. 26. januar 2016 - Tema eftermiddag "Ingen ko på isen?"

En temaeftermiddag med ca. 350 Nordjyske socialpædagoger og Chris MacDonald, hvor emnet var trivsel på arbejdspladsen. Chris MacDonald talte om relationer, motivation, attitude og vitalitet, som noget grundlæggende for at den enkelte trives på arbejdspladsen, og i sit liv i det hele taget. Det blev præsenteret med humor og dyb seriøsitet, og en afsluttende tak til socialpædagogerne for det betydningsfulde arbejde, de laver hver eneste dag. Skøn eftermiddag.

- D.12. december 2015 - Jul i Zoo

Socialpædagogerne i Nordjylland holdt et lidt anderledes juletræ. Vi havde en forrygende dag i ZOO, med besøg hos dyrene, søgen efter julemanden, grillpølser til frokost, underholdning fra ZOO folk, også med rensdyret Ramona, og endelig de traditionelle juleposer.

Fordele og øvrige tilbud

Som medlem af SL/SL-A er der mange fordele udover et fagligt fællesskab, en forsikring samt en lønforsikring. Ind af døren i disse dage kommer fx LO Plus´ fordelsguide med rabatter på diverse køb.

På SL´s hjemmeside kan man finde mange andre økonomiske fordele se fx http://www.akkc.dk/kulturporten

Budget 2017

Vi afventer fortsat, hvordan budgetterne kommer til at se ud fremadrettet. I vores forvaltning skal vi sammenlagt finde ca. 26 millioner kroner i 2016, som skal spares. Langt de fleste arbejdspladser bliver berørt af at skulle finde så stort et beløb tilsammen, som det også bliver meldt ud igen og igen i pressen.

I går 1.behandlede Byrådet budget 2017, processen vedr. budget har været i gang længe og er endeligt besluttet i oktober.

Vi venter i spænding på, hvad besparelserne måtte medføre for os i vores center og i vores opgavefællesskab.

I FMU (forvaltningsmedudvalg) er vi tæt på processen. Her sidder jeg fortsat med som medarbejderrepræsentant, og i må endelig sige til, såfremt i har spørgsmål undervejs eller har gode ideer at bidrage med.

Kompetencefonden

Jeg har for nylig undersøgt, om der fortsat er midler i Kompetencefonden, som vi i SL via sidste overenskomst er en del af. Svaret var da positivt.

Så går du med en ide om, at du gerne vil videreuddanne dig - fx tage en diplomuddannelse - så kontakt endelig din leder ift. at drøfte en aftale herom, og hvis du gerne vil vide mere om Kompetencefonden, så kan du læse om den på www.kompetencefonden.dk eller kontakte mig.

Som vanligt vil jeg også nævne, at I altid er velkomne til at kontakte mig vedr. stort som småt.

Slutteligt vil jeg gerne ønske Jeanette tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant, jeg glæder mig til at arbejde sammen i vores TRIO.

De allerbedste hilsner fra Lone Petri. Tillidsrepræsentant.  60195876.


Kære kollegaer.

Her allerede godt midt i januar... rigtig godt nytår til alle.

2013 var endnu et år, som bød på forandringer og hvor alle har brugt energi på at finde på plads i vores nye Center for Børn, Unge og Familier og i vores forskellige Opgavefællesskaber. Min oplevelse er, at vi alle har mærket forandringer, men naturligvis i større eller mindre grad har oplevet os påvirkede af det.

Vi har på alle tre arbejdspladser - Familiehuset Bisgård, Børneinstitutionen Vesterlund samt Opvækstinstitutionen Vokseværket i 2013 oplevet ikke at skulle kapacitetstilpasse.

Vi har haft børn, unge og familier så alle stort set, godt og vel, har haft en belægningsprocent på omkring de 100. Det er jo fantastisk set i forhold til et medarbejderperspektiv, hvor nogle igennem flere år har været udsat for det omvendte, hvilket særligt har afstedkommet utryghed i ansættelsen. Lad os kippe lidt med flaget for det ;-)

Vi har taget fat på 2014, hvor der igen er mange udfordringer, og hvor også nye skibe er sat i søen.

Socialtilsyn Nord
Her skal blandt andet nævnes, at Socialtilsyn Nord, som tidligere omtalt i et TR Nyhedsbrev, nu er gået i luften pr. 1.1.2014. Vi skal altså ikke længere føres tilsyn med igennem Revas, men igennem et nyt lovbestemt tilsyn: Socialtilsyn Nord.

Der er ingen tvivl om, at SL har hilst den nye lovgivning, som danner grundlaget for deres virksomhed, velkomment. Man har fra politikernes side ønsket et langt mere omfattende, systematisk og ensartet tilsyn på landsplan, uanset om der er tale om et lille privat opholdssted i den ene ende af landet eller en stor kommunal eller regional institution i den anden ende af landet.

Her i efteråret deltog jeg i en temadag, hvor overskrifterne vedr. Socialtilsyn Nord gennemgås. Såfremt i har spørgsmål hertil, må i endelig kontakte mig.

Jobbytteordning
På vores sidste møde i FMU (Forvaltnings Med Udvalg) i december 2013 vedtog vi mulighed for "Jobbytteordning". Dette er et initiativ vi fra medarbejderside har taget, og som er blevet bakket op fra ledelsesside. Formålet med jobbytteordningen er overordnet at kunne få kompetenceløft via det at bytte jobs for en periode. Det betyder groft sagt, at man nu i en kortere eller længere periode har mulighed for at bytte sit job med en anden, som også gerne vil bytte. Byttet kan fx foregå i en uge eller i tre måneder, hvilket aftales nærmere i hver enkelt jobbyttesag. Man kan i udgangspunktet bytte pædagog/pædagog, eller pædagog/rådgiver, eller medarbejder/leder, leder/leder....  Ønsket om et bytte skal naturligvis aftales på og med ens arbejdssted.I tilfælde af interesse kan man på Klik læse om ordningen og man kan evt. læse mere detaljeret om ordningen i FMU referat fra 16.12.2013, som også ligger på klik.

Skulle i have spørgsmål hertil, er i velkomne til at kontakte mig.

SL Nordjylland
I SL havde vi i oktober måned generalforsamling. Der var dette år valg, og der blev valgt såvel nye bestyrelsesmedlemmer samt faglige sekretærer.

Dette har afstedkommet, at posen så at sige er blevet rystet i forhold til hvem på Kredskontoret, som er koblet på de forskellige opgaver i de forskellige kommuner.

Vi har tidligere haft Arne Finn Nielsen samt Jørgen Torpe Kann, som vores kontaktpersoner. Disse er nu skiftet ud med nyvalgte Charlotte Enevoldsen - kaldet Lotte - samt Stella Byskov. Vi har stadig Rene Zimmer som vores FTR og i har jo stadig mig som TR ;-). I skal også fortsat ved behov for henvendelser kontakte mig, hvorefter jeg kontakter videre, såfremt der er behov for det.

Uddannelsesakademi 

Jeg synes også, at det er værd lige at nævne vores kommende "Uddannelsesakademi" i vores Center for Børn, Unge og Familier. Jeg synes, det er et fantastisk skib at sætte i søen i erkendelse af, at vi har behov for kompetenceløft for at kunne levere bedst mulig kvalitet i vores opgaveudførelse, særligt set i lyset af de meget komplekse opgaver vi har og får på vores arbejdspladser. Vi ved, at arbejdsglæde hænger uadskilleligt sammen med blandt andet faglighed og resultater, hvilket betyder, at vi skal være så godt klædt på til vores job som overhovedet muligt.

Vi ved også, at læring kan ske på mange forskellige måder. Dette lægger op til at bruge de ressourcer der findes, på bedst mulig vis. I erkendelse heraf er tanken om et internt uddannelsesakademi nærliggende, da vi ved, at der er mange i vores center, som har tilegnet sig særlig viden via erfaring, efter- og videreuddannelse, kurser etc., som kan bredes ud til flere ansatte, hvis det sættes i system.

Anette Stevn Jensen havde et indlæg i det første nummer af det nye Nyhedsbrev i vores Center udsendt d. 17.12.13, som beskriver intentioner samt arbejdsgang i tilrettelæggelsen af Uddannelsesakademiet.

Den kommunale kompetencefond 

Derudover vil jeg igen lige nævne muligheden for at søge uddannelse via vores Kompetencefond, vedtaget ved de sidste Overenskomstforhandlinger. Midlerne kan søges i 2014 og 2015. Der er rift om pengene, så går du med drømmen om at tage en diplom, master eller kandidatuddannelse i maven, så tal med din leder, og forhåbentlig kan vi så sammen få sendt ansøgningen af sted. Jeg har vedhæftet link vedr. kompetencefonden i tidligere nyhedsbrev oktober 2013. har du brug for det igen, så sig endelig til.

SL i fremtiden
SL har arbejdet med emnet "Socialpædagogerne i fremtiden", har vedtaget 10 pejlemærker, opstillet faglige mål og handlingsplaner herfor.

Der er publiceret en skrivelse - et lille hæfte - som kan hentes via hjemmesiden: www.sl.dk Jeg synes, det er spændende og inspirerende læsning.

MED udvalg

Slutteligt vil jeg nævne, at jeg pr. 1.1.14 er indtrådt i FMU som TR udpeget af SL. Dette er jeg rigtig glad og taknemmelig for, da jeg ellers skulle have stoppet i FMU pr. 1.2.14, i forbindelse med at jeg fratræder tillidshvervet som arbejdsmiljørepræsentant på Vokseværket. Dette betyder for jer, at i nu alle har et direkte link ind i vores forvaltning på dette niveau via mig. Derudover er jeg stadig udpeget til at sidde med i vores OMU, hvorfor jeg er "rimelig opdateret" på emner af relevans for os og fra vores center. 

Jeg vil bestræbe mig på at videregive alle relevante oplysninger i en travl hverdag, hvor jeg godt ved, at det at få læst referater på Klik er en udfordring.

Skulle i høre om nogle kollegaer, som er medlem af SL, men hvor jeg har overset at få deres navn på min mailliste, må i meget gerne skrive til mig.

Og ellers vil jeg slutte af med ønsket om at i alle trives.....;-)

De bedste hilsner fra Lone Petri 

 

Decentral arbejdstidsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere (64.41) gældende 1. juli 2017 - Vokseværket

Omfatter:
Aftale om 52 ugers norm, med fortløbende 4 ugers plan.
Aftale om nedsat hviletid til 8 timer
Aftale om daglig arbejdstid mellem 5 og 16 timer

Decentral arbejdstidsaftale for socialpædagoger og pædagogisk personale (64.01) gældende 1. juli 2017 - Vokseværket

Omfatter:
Aftale om 52 ugers norm, med fortløbende 4 ugers plan.
Aftale om nedsat hviletid til 8 timer
Aftale om daglig arbejdstid mellem 5 og 16 timer

Decentral arbejdstidsaftale for pædagoger (64.01) gældende 1. juli 2017 - Vesterlund

Omfatter:
Aftale om 52 ugers norm, med fortløbende 4 ugers plan.
Aftale om nedsat hviletid til 8 timer
Aftale om daglig arbejdstid mellem 5 og 16 timer

Decentral arbejdstidsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogise assistener gældende (64.41) 1. juli 2017 - Vesterlund

Omfatter:
Aftale om 52 ugers norm, med fortløbende 4 ugers plan.
Aftale om nedsat hviletid til 8 timer
Aftale om daglig arbejdstid mellem 5 og 16 timer

TR vilkårsaftale