Fællestillidsrepræsentanten varetager forhandlinger vedr. løn- og ansættelsesvikår for de pædagogiske ansatte i opgavefællesskabet:

René Zimmer tlf. 25203736  eller mail: rz-fb@aalborg.dk

 
I opgavefælleskabet indgår de selvejende omsorgs- og væresteder med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.
  
 
 
 

Aftaler for pædagogiske medarbejder ved opgavefælleskabet

 

Kirkens Korshærs Herberg:

- Decentral arbejdstidsaftale 16 timers vagter:

https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYSW52bzFpRllqdXc/edit?usp=sharing

 

- Aftale om hviletid og fridøgn

https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYV2VQd0dLMEJOTEk/edit?usp=sharing