Det Specialiserede Aflastingstilbud

Mark S. Nielsen er TR for de socialpædagogiske ansatte i opgavefælleskabet:

- Døgnafdeling Danahus

- Aflastningen Danahus

- Aflastningen Horizonten

 

TR kan træffes på tlf. (oplyses senere)

Mail: (oplyses senere)

 

TR suppleant: 

 

Danahus  er tilknyttet opgavefælleskabet børn og unge med varig nedsat funktionsevne.

Omfatter aflastning til familier med hjemmeboende børn og unge med et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, hvortil der er tilknyttet et klubtilbud.
- Småbørnsgruppe
- Børne/ungegruppe
- Klub Griff

Om Danahus Tilbudsportalen  

Test