For medarbejdere der er blevet afskediget på grund af besparelser eller nedlæggelse af instutionen er det muligt at søge om midler fra Tryghedspuljen i opsigelsesperioden.

😀Der kan søges om midler op til 10.000 kr. til følgende aktiviteter:

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse
  • Karrieresparring og -afklaring, realkompetencevurdering
  • Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen

Medarbejdere har frihed med sædvanlig løn i forbindelse med deltagelse i de aktiviteter, som Tryghedspuljen bevilger midler til.

Nærmere information om Tryghedspuljen henvises til Tryhedpuljen.dk

SE: Ansøgning om midler fra Tryghedspuljen