Ungespecialet

Lars Øberg er TR for de socialpædagogiske ansatte i Ungespecialet.
 

TR kan træffes på tlf. 25206033
mail:  lboe-fb@aalborg.dk   


TR suppleant: 
  

Tilbuddene i opgavefælleskabet er rettet mod unge i alderen 12/14 - 18 år med åbenbare risiko for varig skade, hvor det er fagligt vurderet at den unges problemer ikke kan løses ved fortsat ophold i hjemmet. 

Der arbejdes målrettet med forældre, netværk og på inklusion i almentilbuddene.  

 

- Ungespecialet Nibe

 

- Ungespecialet Davids Allé

- Ungespecialet Støtteboligerne 

- Ungespecialet Netværksjægerne

 

 

 

 

 


Lokale aftaler gældende for de pædagogiske ansatte i opgavefælleskabet

Ansvarlig for pædagogstuderende
- Funktionstillæg 9.400 kr.

Ungespecialet indsatstrappen