Christian Abel Skovsted er TR for de socialpædagogiske ansatte på Det Specialiserede Døgntilbud.

TR kan træffes på tlf. (oplyses senere) 
Mail: (oplyses senere) 
 
  

TR suppleant:     
 
 

 

Opgavefællesskabets målgruppe er børn og unge med varig nedsat funktionsevne og er et helhedstilbud til børn/unge med psykiske og sociale funktionsnedsættelser op til 18 år. Det omfatter børn og unge med empatiforstyrrelser, der ofte har både følelsesmæssige skader og hjerneorganiske skader. Af diagnoser kan nævnes ADHD, Tourettes, Borderline, Dyssociale personlighedsstrukturer m.m.  

      


Lokale aftaler gældende i opgavefælleskabet 

 
- Funktionstillæg 13.000 kr. for koordinerende funktioner i forbindelse med afdelingslederens VISO opgaver

- Funktionstillæg 8.880 kr. for varetagelse af VISO opgaver

VISO - http://www.servicestyrelsen.dk/ 

- Funktions- og Ulempetillæg 20.000 kr. til afdelingsleder


- Der er indgået en lokalaftale om fleksibel løsning ved indkald af medarbejdere ved akut opstået sygdom.