FTR varetager forhandlinger for de pædagogiske ansatte i Jobcenter Aalborg.

Brian Skotte er udpeget af SL som medarbejderrepræsentant i AMU Jobcenter Aalborg. 

 
Jobcenter Aalborg
 tilbyder forskellige former for uddannelse- og beskæftigelsesrettede tilbud til voksne og unge.
 

 

I forbindelse med den nye arbejdsmarkedsreform er der indgået en aftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og HK centralt om at alle ansatte skal være omfattet af HK´s overenskomst - Dette er SL ikke enig i, og fastholder at ansatte som varetager socialpædagogiske opgaver, samt har en pædagogiske uddannelse er omfattet af SL overenskomstområde.

 

 Der er dog indgået en lokal aftale mellem SL og Forvaltningen som sikre at alle hidtil pædagogiske ansatte er omfattet af SL overenskomst, som en personlig ordning.

 

Mere om døgnoverenskomsten kan der henvises til: http://www.tr-aalborg.dk/32219881

 

Pædagoger ansat efter d. 1. Januar 2015 vil være omfattet af overenskomst med HK.