Team bostøtte

Stig Andersen er TR for Team bostøtte.

TR kan træffes på tlf. 25200966
Mail:
sta-fb@aalborg.dk

 


TR suppleant: Rene Post Madsen 

Team bostøtte henhører til Udannelseshuset Socialcenter, som varetager opgaver og indsatser for udsatte borgere/unge mellem 18-30 år med sociale problemer i forskellige udstrækninger.

        
Team bostøtte primære målgruppe er voksne og unge i egen bolig med behov for Socialpædagogisk bostøtte i henhold til serviceloven § 85:
" Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ". Lokale aftaler for pædagogise ansatte🤪 Medlemmer af SL kan gratis tilmelde sig SL´s landsdækkende fagligt netværk for ansatte der arbejder med udstødte og marginaliserede medborgere:
http://www.sl.dk/Faggrupper/Faglige%20netvaerk/Marginaliserede%20og%20udstoedte/Om%20netvaerket.aspx