Viden om udsatte børn og unge

  • Hvordan trives anbragte børn og unge i Danmark?
  • Hvordan oplever de selv deres hverdag?
  • Hvordan klare de sig som voksen, skolegang og uddannelse?
  • Hvordan oplever de deres relationer til familie og venner?

- Nøgletal 2017 for Anbragte børn (2017)

Anbragte børn og unges trivsel (2016)

Svigt af børn i Danmark status (2017)

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge (2016)

  • Hvert 6. barn har været udsat for fysisk vold i hjemmet i 2016. 
  • 5 pct. af børn og unge mellem 7-18 år har været udsat for grov vold.
  • Vold og overgreb især foregår i familier, der i forvejen har problemer. Fx har børn, der vokser op i brudte familier (fx pga. skilsmisse og anbringelse), større risiko for at blive udsat for vold eller overgreb.

- Håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering af voldelige og seksuelle overgreb mod børn, der har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse (2017)

- Ved vi, havd der virker (2011) 

Årsagen til sammenbrud i anbringelsen (2010) 

- "Det anbragte barn" af Kildedal, Karin (1996)

Viden om udsatte voksen

- Momentum "Markent flere får socialpædagogisk støtte"

- SFI rapport marts 2017 "Housing First i Danmark"

- Rådet for Socialt udsatte "Årsrapport 2017" - Fra 2009 til 2015 er der sket en fordobling i antallet af unge hjemløse

Kilder til viden

Link: Vidensbanken - Socialpædagogerne

Link: Børns Vilkår

Link: Red Barnet

Link: SFI - Det Nationale Forskningscenter i Velfærd (Socialforskningsinstituttet)

Link: KL - om udsatte børn og unge