Rudi Gjøderum er TR for de socialpædagogiske ansatte på Specialinstitutionen VoksenBøgen

TR kan træffes på tlf. 29 28 26 91 
Hverdage fra kl. 07.30 - 14.30
Mail: rwg-fb@aalborg.dk

 
 
TR suppleant: Fadia Bek  

VoksenBøgen er et kommunalt helhedstilbud efter Lov om Social Service til voksne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser i alderen 18 år og opefter.  Tilbuddet betjener hele Region Nordjylland.


Artikel Socialpædagogen "Jeg savner dem hjemme på Bøgen":
http://www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2014/12-2014/Hjemtaget-Jeg-savner-dem-hjemme-paa-Boegen.aspx


Lokale aftaler gældende for ansatte på VoksenBøgen

- Funktionstillæg for varetagelse af VISO opgaver 8.800 kr. 
https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYbFg3akV4Z1J0X1k/edit?usp=sharing

- Funktionstillæg for koordinerende VISO opgaver 13.000 kr.
https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYM2hDYmFpLUlXeG8/edit?usp=sharing

Om VISO 
http://www.servicestyrelsen.dk/

- Funktions- og ulempetillæg for arbejdet på særlige tidspunkter 20.000 kr.
https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYOHp2OUJ3TldVTGs/edit?usp=sharing

- Funktionstillæg for arbejdet med domsanbragte 10.900 kr.
https://drive.google.com/file/d/0BzOiT230tPSYa2plTjA5T05Ca28/edit?usp=sharing🤪Medlemmer af SL kan gratis tilmelde sig SL´s landsdækkende fagligt netværk for ansatte der arbejder med udstødte og marginaliserede medborgere:
http://www.sl.dk/Faggrupper/Faglige%20netvaerk/Marginaliserede%20og%20udstoedte/Om%20netvaerket.aspx