Et lille udpluk fra socialpædagogernes historie

Socialpædagogernes DNA er især præget af samfunds- og lovmæssig tiltag relateret til Åndssvageforsorgen, Børne- og Ungdomsforsorgen og de personaleforeninger som blev etableret af aktive ildsjæle indenfor forsorgenes arbejdspladser.

"Socialpædagogernes Historie" er beskrevet at af Claus Øgendahl, udgivet af SL i efteråret 2000 (ISBN 87-89992-33-4)

Arbejderhistorien er også fortalt af Mille og Magnus

Besøg Musset i Hammer bakker - på museet kan man få en indføring i hverdagen, som den var på en stats institution, der i 60erne og 70erne var arbejdsplads for ca. 1000 ansatte og hjem for ca. 800 beboere, samt et historisk indblik i, hvordan tingene foregik på det socialpædagogiske arbejdsområde før i tiden (læs om Vagn Laustsen "Et lang liv i bakkerne").