TR Aalborg Kommune
Velkommen til TR hjemmesiden
Hjemmesiden er oprettet af tillidsrepræsentanterne i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og SkoleforvaltningTillidsrepræsentanter på SL og PFF området:
- Heidi Dahl Jensen, TR Danahus (SL)

- Lone Clausen, TR Forebyggelse- og dagbehandlingsspecialet (SL og PFF)

- Lone Petri, TR Udrednings- og opvækstspecialet for børn og unge (SL)

- Lars Øberg, TR Døgnbehandling og forebyggelse af døgnanbringelser (SL)

- Sandie B.M. Andersen, TR Stjernehusene (SL)

- Allan Guldhammer Kristiansen,  TR Specialinstitutionen Bøgen (SL)

- Rudi Gjøderum, TR VoksenBøgen (SL)

- Henrik Lisbygd , TR lærerne Bøgeskolen (SL) 
- Peter Christiansen, TR Skole- og Dagtilbud (PFF)
 

- Lars Navne Holm, TR Voksenskolen VUK (SL)

- Kirsten B. Henriksen, TR Familiegruppen Øst (PFF)

- Anne Hedegård, TR Tværfagligt Team (PFF)

- Pia Stougaard Karlsen, TR Socialcenter Integration (PFF)

- Morten Skovgaard, TR Familieplejen (SL)

- Marianne Holmstrup, TR Træningshøjskolen (SL)
- Marianne Meineche, TR Misbrugsafsnittet (SL)

- Svend Kargo, TR Projekt VIA (SL)
- John Ørtoft Christensen, TR Bo- og Gadeteamet (SL)
- Stig Andersen, TR Team bostøtte (SL)
- Viggo Nielsen, TR Svenstrupgård (SL)

- René Zimmer, Fællestillidsrepræsentant på SL og PFF områdetFTR kontor: Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg.
Tlf. 9931 3736 el. 2520 3736
Mail: rz-fb@aalborg.dk

For nærmere information om de enkelte arbejdspladser henvises til venster side, hvor også de lokale aftale om løn- og arbejdstid er indlagt.

- Organisationsstruktur


T illidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. at forhandle løn og ansættelsesvilkår som er indgået med kredsen og træder i kræft efter TR har afsluttet TR basisuddannelsen.

TR´s bemyndigelsesaftale

       

Alle tillidsrepræsentanter har mulighed for at kontakte FTR og kredskontoret for afklarende spørgsmål og problemstillinger, som vedr. medlemmerne. Via Kredskontoret kan TR drøfte dette med den faglige konsulent (sagsbehandler) eller faglig sekretær (fagpolitiks valgte).

- Bag en tillidsrepræsentant           

Foto af TR aktiviteter              


           

Fællestillidsrepræsentant
Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, hvilket gi´r en udvidet TR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf., sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til TR bemyndigelse.

FTR bemyndigelsesaftalen


FTR varetager ligeledes opgaver i forhold til PFF området og repræsentere dermed medlemmer af både BUPL og SL

PFF Nordjylland


FTR varetager forhandlingskompetencen på de arbejdsområder, hvor der ikke er valgt egen TR, hvilket omfatter følgende arbejdspladser.

 

Socialafdelingen:

Familiegrupperne Nord, Sydvest og Centrum

Socialcenter Integration            

         

Børne- og Familieafdelingen:

Barnets Hus

Ungerådgivningen


Omsorgstilbud og væresteder :

- Kirkens KorshærFTR/TR servicerer kun medlemmer af SL/PFF

 
Bliv medlem af SL

         

        Medlemskab for ansatte på PFF områdetOm Tillidsrepræsentantens rolle og opgaver

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.  

Tillidsrepræsentanterne har således mange roller i det daglige, hvor de indgår i et tæt samarbejde med ledelsen og kolleger b.la.:

 Sikre ansatte arbejder efter gældende centrale og lokale aftaler om arbejdstid, løn- og øvrige ansættelsesvilkår.

Modtage og videregive informationer til ledelsen, de kollegaer TR repræsentere og den faglige organisation.

 Deltage i møder for tillidsrepræsentanter.

 Deltage i den faglige organisations uddannelse af af tillidsrepræsentanter 

Forhandle lokale spørgsmål.

  Koordinere med andre tillidsrepræsentanter og  fællestillidsrepræsentanten.

 Være repræsenteret i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg.

 Være Bi-sidder i personsager.

 Være medlem af ansættelsesudvalg.

 Medvirke til et trivsel, et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling på arbejdspladsen.

Der henvises desuden til protokollat vedrørende vilkår for (fælles) tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførels

Samarbejdsaftale mellem TR og FTR


Retningslinjer for valg af TR 

SL Nordjyllands kredsbestyrelse har besluttet, at der forud for afholdes af TR valg skal der afholdes et introduktionsmøde, hvor en repræsentant for SL/FTR vil fortælle om SL´s forventninger til en TR. 

Følgende er gældende ved valg af TR:
- Kun medlemmer kan opstille til valg af TR.
- Alle som er ansat efter overenskomsten på den pågældende arbejdsplads kan deltage i valget.
- Alle medarbejdere med mindst 6 måneders tilknytning til Aalborg Kommune kan opstille til valg til TR.
- Der kan kun afgives stemmer ved
personlig fremmøde.
- Ved flertalsafgørelser fortages der skriftelig afstemning.

Dagsorden til valget skal være alle ansatte bekendt mindst 1 uge før valget og indeholde følgende punkter:
   1. Præsentation af TR kandidater
   2. Valg af TR.
   3. Valg af TR suppleant.
   4. Evt.

Det tilstræbes at valgperioden gælder for 2 år af gangen, hvorved der skal afholdes nyvalg/genvalg af TR.


SL - valg af TR
PFF - valg af TR

             


Socialpædagogerne Nordjyllands procedure for valg af TR

Proceduren for tr valg i Kreds Nordjylland er, at en fra kredskontoret er ansvarlig for valgets indkaldelse, og afholdelse.


Valget sker ved fremmøde, hvor kandidater har mulighed for at præsentere sig selv. Opstilling kan ske lige frem til valghandlingen.


Det opleves, at det kan give visse udfordringer, når man arbejder på et døgndækket område. Derfor er det muligt at aftale 2 valgsteder/tidspunkter. Dette skal ske ved at en nuværende TR, eller en repræsentant fra organisationen – FTR eller faglig sekretær, er til stede på et konkret tidspunkt, på en konkret adresse, hvor man kan komme og afgive sin stemme. Det kræver at man ved den oprindelige valghandling, samt ved efterfølgende skriftlig afstemning, registrer hver enkelt som afgiver sin stemme.


Alle afstemninger er skriftlige, og er der flere kandidater offentliggøres valgets resultat først efter den skriftlige afstemning.


Proceduren er godkendt i Kredsbestyrelsen den 14.september 2016 til afprøvning. Evalueres efter et år og inden Generalforsamlingen 2017.


Link til:

- Socialpædagogerne Kreds Nordjylland

- PFF Nordjylland

- Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

- Socialpædagogernes hjemmeside for tillidsrepræsentanter: TR portalen


Tavshedspligt og ytringsfrihed
Du er velkommen til at skrive en kommentar. 

Da hjemmesiden er offentlig tilgængelig gør
vi opmærksom på at ansatte i Aalborg kommune er underlagt regler i forbindelse med at udtale sig offentligt. Vi forbeholder os derfor ret til at fjerne indlæg der strider imod disse. 

Justitsministeriet har i september 2006 offentliggjort en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Her kan man blandt andet læse følgende:

Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde.

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. Ledelsen kan således fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og give nærmere retningslinier for indholdet af sådanne udtalelser.

   

Ombudsmanden har i en kronik i Jyllands-Posten d. 16. maj 2016 udmeldt, hvad der gælder for offentlige ansattes ytringsfrihed

"At det er ens egen opfattelse, man udtrykker, ikke myndighedens.

"Man må ikke krænke sin tavshedspligt"

"Man må ikke give klart forkerte oplysninger"

"Man må ikke udtrykke sig urimeligt groft, f.eks. ved injurier"  

Det er ikke juridisk en pligt, men som ombudsmanden formulerer det "Det må være sund fornuft og god stil ikke som det første at gå til medierne med sin utilfredshed, men søge at finde en løsning i myndigheden".


Vi gør opmærksom på at SL kreds Nordjylland ikke står til ansvar for indholdet på hjemmesiden.

Spørgsmål til hjemmesiden kan rettes til René Zimmer. Tlf. 25203736


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Milo Andersen | Svar 10.06.2016 15.40

Vi har lavet et initiativ omkring supervision til TR i NCFS.dk, som vi gerne vil sende ud til jer. Findes der en TR-mailliste?
Håber det er ok at skrive her

René Zimmer 12.06.2016 12.14

Kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanterne findes i mapperne på de forskellige arbejdsområder f.eks. i mappen ”Døgnbehandling Unge”

René Zimmer 12.06.2016 12.12

Jeres henvendelse omkring supervision er viderebragt til Socialpædagogerne Nordjylland som står for supervision og kompetenceudvikling til TR.

Charlotte Enevoldsen | Svar 10.11.2015 10.10

Hejsa!
Det rigtig skønt at kunne få indblik i hvad og hvilke hovedtemaer der er i spil, på vores område i F/B Aalborg! Jeg bliver godt informeret! Mvh. Lotte

Liselotte kjærup-Nielsen | Svar 07.10.2010 11.54

rigtig godt initiativ, jeg er sikker på at det bliver en hjemmeside, jeg kommer til at gøre brug.

Benny Andersen | Svar 24.03.2010 12.36

Meget flot hjemmeside, og rigtig godt initiativ til at synliggøre arbejdet og til gavn for medlemmerne. Flot. Hilsen Benny Andersen, forbundsnæstformand

thor | Svar 18.03.2010 16.41

fin hjemmeside - jeg vil lade ideen gå videre til vores ftr.
hilsen thor

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.06 | 12:14

Kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanterne findes i mapperne på de forskellige arbejdsområder f.eks. i mappen ”Døgnbehandling Unge”

...
12.06 | 12:12

Jeres henvendelse omkring supervision er viderebragt til Socialpædagogerne Nordjylland som står for supervision og kompetenceudvikling til TR.

...
10.06 | 15:40

Vi har lavet et initiativ omkring supervision til TR i NCFS.dk, som vi gerne vil sende ud til jer. Findes der en TR-mailliste?
Håber det er ok at skrive her

...
11.03 | 21:27

Nu må Aalborg kommune sige klart og tydelig nej til omprioteringsbidraget bidraget for inden den nye uge er omme vil der være kollegaer der er blevet fyret

...
Du kan lide denne side