Velkommen til TR hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet af tillidsrepræsentanterne i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

🙂TR/FTR servicerer kun medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund og PFF Nordjylland       

Henvendelse om TR hjemmesiden henvises til: Fællestillidsrepræsentant, Lars Øberg

FTR kontor: Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg.
Tlf. 2520 6033
Mail: lboe-fb@aalborg.dk


Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som faggrupperepræsentant, og har derfor en udvidet FTR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf., sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til TR´s bemyndigelse   

Bemærk:
Når du besøger denne hjemmeside accepterer du, at 123hjemmeside og deres samarbejdspartnere anvender cookies til målretning og optimering af markedsføring, til at huske dine indstillinger, til statistik og til at forbedre hjemmesiden.
> Læs mere om cookies her. 

 

Tillidsrepræsentanter på de Socialpædagogiske arbejdsområder:

 

FTR varetager forhandlingskompetencen på de socialpædagogiske arbejdsområder, hvor der ikke er valgt egen TR.

 

Socialpædagogiske arbejdspladser uden egen TR:   

 

Pjece: Er du din arbejdsplads nye tillidsrepræsentant

 

Relevante link til:

Om tillidsrepræsentantens rolle og opgaver

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.            

Tillidsrepræsentanten har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. at forhandle løn og ansættelsesvilkår.

Tillidsrepræsentanterne har således mange roller i det daglige, hvor de indgår i et tæt samarbejde med ledelsen og kolleger b.la.: 

  • Sikre ansatte arbejder efter gældende centrale og lokale aftaler om arbejdstid, løn- og øvrige ansættelsesvilkår.
  • Modtage og videregive informationer til ledelsen, de kollegaer TR repræsentere og den faglige organisation     
  • Deltage i møder for tillidsrepræsentanter
  • Deltage i den faglige organisations uddannelse af af tillidsrepræsentanter 
  • Forhandle lokale spørgsmål.
  • Koordinere med andre tillidsrepræsentanter og  fællestillidsrepræsentanten
  • Være repræsenteret i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg
  • Være Bi-sidder i personsager
  • Være medlem af ansættelsesudvalg
  • Medvirke til et trivsel, et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling på arbejdspladsen