Velkommen til TR hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet af tillidsrepræsentanterne i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og Skoleforvaltning

SmilerTR/FTR servicerer kun medlemmer af SL/PFF         

Henvendelse om TR hjemmesiden henvises til: Fællestillidsrepræsentant, René Zimmer 

FTR kontor: Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg.
Tlf. 99313736 el. 25203736
Mail: rz-fb@aalborg.dk

FTR-Facebook  

 

Tillidsrepræsentanter SL området:

Tillidsrepræsentanter PFF området:

FTR varetager forhandlingskompetencen på de arbejdsområder, hvor der ikke er valgt egen TR, hvilket omfatter følgende arbejdspladser:       

Socialafdelingen

Børne- og Familieafdelingen:     

Pædagogiske ansatte i Arbejdsmarkedsafdelingen

 
 
FTR varetager TR opgaver i forhold til PFF området og repræsentere dermed medlemmer af både BUPL og SL i henhold til aftaler med PFF Nordjylland 
Link til:

Link til gældende strategier og politikker for de pædagogiseke arbejdsområder i Aalborg kommune:

TR/FTR roller og opgaver

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.            

Tillidsrepræsentanten har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. at forhandle løn og ansættelsesvilkår.

Tillidsrepræsentanterne har således mange roller i det daglige, hvor de indgår i et tæt samarbejde med ledelsen og kolleger b.la.: 

  • Sikre ansatte arbejder efter gældende centrale og lokale aftaler om arbejdstid, løn- og øvrige ansættelsesvilkår.
  • Modtage og videregive informationer til ledelsen, de kollegaer TR repræsentere og den faglige organisation     
  • Deltage i møder for tillidsrepræsentanter
  • Deltage i den faglige organisations uddannelse af af tillidsrepræsentanter 
  • Forhandle lokale spørgsmål.
  • Koordinere med andre tillidsrepræsentanter og  fællestillidsrepræsentanten
  • Være repræsenteret i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg
  • Være Bi-sidder i personsager
  • Være medlem af ansættelsesudvalg
  • Medvirke til et trivsel, et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling på arbejdspladsen

Fællestillidsrepræsentant
Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som faggrupperepræsentant, og har derfor en udvidet FTR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf., sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til TR´s bemyndigelse      

Organisationsdiregram CBUF pr. 1. februar 2017